„DOMINIK”

„DOMINIK”
pismo parafii Świętego Dominika w Turobinie

Kwartalnik „Dominik Turobiński” to pismo parafialne, które ukazuje się już od 20 lat. Powstało z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Kanonika Władysława Trubickiego i grupy zaangażowanych parafian. Pierwszym  i dotychczas jedynym redaktorem naczelnym jest Pan mgr Adam Romański. Dzięki wysiłkom i współpracy parafian nasze pismo jest źródłem wielu ciekawych informacji, ale przede wszystkim jest miejscem ewangelizacji. Zachęcamy do nabywania, czytania i zaprzyjaźnienia się z ” Dominikiem”.

Dominik Turobiński 2018

Dominik Turobiński 2017

Dominik Turobiński 2016

Dominik Turobiński 2015

Dominik Turobiński 2014

Dominik Turobiński 2013

Dominik Turobiński 2012

Dominik Turobiński 2011

Dominik Turobiński 2010

Dominik Turobiński 2009

Dominik Turobiński 2008

Dominik Turobiński 2007