SPOWIEDŹ

Spowiedź

Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest w naszym kościele w dni powszednie przed każdą Mszą świętą.

WSKAZANIA MORALNE
Grzechy główne: 
– Pycha
– Chciwość
– Nieczystość
– Zazdrość
– Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
– Gniew
– Lenistwo

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu: 
– Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego
– Wątpić o łasce Bożej
– Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej
– Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej
– Być zatwardziałym wobec natchnień Ducha Świętego
– Odkładać pokutę aż do śmierci