ŚLUB

Ślub
Przygotowanie w parafii pw. Dominika w Turobinie

6 MIESIĘCY przed planowanym ślubem należy:
   # Zgłosić się do kancelarii parafialnej i zarezerwować konkretny dzień i godzinę uroczystości,
   # Pobrać indeksy z kancelarii i rozpocząć udział w konferencjach dla narzeczonych i spotkaniach z doradcą życia rodzinnego.
3 MIESIĄCE przed ślubem narzeczeni zobowiązani są:
Zgłosić się osobiście do kancelarii parafialnej i spisać protokół przedślubny.

Wymagane są następujące dokumenty:
– dowody osobiste,
– metryki chrztu nie starsze niż 6 miesięcy, (pełny odpis z adnotacją o bierzmowaniu)
– świadectwa katechizacji z ostatniej klasy szkoły średniej.
/wtedy rozpocznie się wygłaszanie zapowiedzi/
Przystąpić do Sakramentu Pokuty i uzyskać podpis spowiednika na indeksie nauk przedmałżeńskich.

W TYGODNIU BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYM UROCZYSTOŚĆ ŚLUBNĄ narzeczeni powinni:
Przystąpić do Sakramentu Pokuty i uzyskać podpis spowiednika na indeksie nauk przedmałżeńskich.
Zgłosić się osobiście ze świadkami do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu.
Wymagane wówczas dokumenty:
– wypełnione indeksy nauk przedmałżeńskich,
– świadectwo wygłoszonych zapowiedzi (jeśli były zlecone do wygłoszenia poza tutejszą parafią)
– zaświadczenia z USC ( ślub konkordatowy) lub świadectwo ślubu cywilnego.
– dowody osobiste świadków.