POGRZEB

Pogrzeb
Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny. Formalności związane z pogrzebem rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:
   akt zgonu z USC ( lub odpis karty zgonu wystawiony przez zakład pogrzebowy)
   informację o przyjęciu przed śmiercią sakramentów św.

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego. Także po pogrzebie wypada pamiętać o zmarłym i otoczyć go modlitwą polecając Miłosierdziu Bożemu:
Msza św. w 30 dzień po śmierci zamówiona przez uczestników pogrzebu
Msze św. miesięczne
Msza św. w rocznicę śmierci
Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin)
„Wypominki” w miesiącu listopadzie

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii i Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.