RADA PARAFIALNA

Parafialna Rada Duszpasterska
Na terenie naszej Parafii działa Parafialna Rada Duszpasterska (PRD). Głównym celem PRD jest świadczenie pomocy proboszczowi w organizacji życia duszpasterskiego.
Cel ten jest realizowany przez:
1. wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości,
2. pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,
3. udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny,
4. budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,
5. wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego.
Do kompetencji PRD nie należy ocena doktrynalna wiary i moralności, jak również obsada urzędów duszpasterskich w parafii. Także sprawy finansowe i gospodarcze nie wchodzą w zakres kompetencji PRD.
Rada w swojej działalności kieruje się wzorcowym Statutem dla Archidiecezji Lubelskiej.
Obecny skład Rady stanowią: