REDAKCJA DOMINIKA

Kwartalnik Parafii p.w. św. Dominika w Turobinie

Adres redakcji: ul. Kościelna 2, 23-465 Turobin

 Kontakt do redakcji: Ks. Mirosław Barański- 782 372 649 mirek.baranski@gmail.com

Skład Redakcji: Adam Romański – red. naczelny, Dorota Skiba, Michał Romański, Barbara Harasim Anna Góra, Agnieszka Buszowska, Urszula Sawa, Anna Gajak-Mróz, Ks. Władysław Trubicki,  Ks. Krzysztof  Adamowski,  Ks. Mirosław Barański, Marek Banaszak – fotograf

Konto parafii św. Dominika w Turobinie:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie O/Turobin 45 8200 1047 2005 4700 0127 0001.

Skład i druk: Drukarnia Alf-Graf, ul. Abramowicka 6, 20-442 Lublin, tel./fax 81 53 215 12 Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych artykułów.

„Dominik Turobiński” i zdjęcia z prowadzonych prac w parafii dostępne są na stronach internetowych: www.turobin.kuria.lublin.pl, e-mail: turobin@diecezja.lublin.pl