WSPÓLNOTA KRWI CH.

Wspólnota Krwi Chrystusa

 

„Błogosławiona Krew Jezusowa!”

Takie jest nasze powitanie, na które odpowiadamy – „Na wieki Błogosławiona!”

Wspólnota Krwi Chrystusa jest duchową rodziną skupiającą osoby świeckie i zakonne, które zobowiązują się pogłębiać duchowość Przenajdroższej Krwi Chrystusa i żyć Nią. Pan Jezus odkupił nas wszystkich swoją Krwią i dlatego naszym zadaniem jest uwielbiać i adorować Chrystusa Ukrzyżowanego. Chrystus ratuje nas nie srebrem, nie złotem, ale przez miłość, ofiarność, przez dawanie własnego życia. Poświęca Samego Siebie.

Człowiek wraz ze swoim charakterem i osobowością został stworzony na obraz i podobieństwo Boga w Trójcy Jedynego. Bóg – Miłość nie może być samotny. Jest wspólnotą, jest w Trójcy Jedyny, czyli jest obecny w jedności i wspólnocie.

Głównym zadaniem ruchu jest formacja duchowa jego członków, która powinna wpływać na otoczenie; przede wszystkim w rodzinie, ale również w miejscu pracy, parafii. Formacja ta odbywa się w czasie rekolekcji i skupień w Domu Misyjnym, a także podczas spotkań w parafii i diecezji.

Wspólnota taka powstaje na terenie parafii tylko i wyłącznie za zgodą Księdza Proboszcza który aprobuje odpowiedzialnych na terenie parafii.

Pierwszy etap rozwoju Wspólnoty zaczyna się na Golgocie. Bractwo Najdroższej Krwi zostało założone 8 grudnia 1808 roku w Rzymie przez Księdza Franciszka Albertiniego wraz ze św. Kasprem. Zostało Ono zatwierdzone przez papieża Piusa VII, podniesione do godności Arcybractwa i obdarzone wieloma odpustami, aby jak najwięcej wiernych tę „Cenę Odkupienia” uczyło się kochać i czcić. Aby ułatwić szerzenie tej Wspólnoty Ksiądz Jan Merlini przekształcił to Arcybractwo na „Pobożne Stowarzyszenie”, które dzisiaj nazywamy Wspólnotą Krwi Chrystusa. Wspólnota jako ruch dla świeckich w Kościele Katolickim rozpoczęła swoją działalność w Polsce akurat w czasie stanu wojennego. Wtedy cały naród pragnął wolności i godności – gotowy płacić za to własną krwią. Uszy i serca otwarte były dla duchowości płynącej z otwartych ran Ukrzyżowanego Pana. Pierwszy etap charakteryzuje się nowym doświadczeniem poprzez życie w codzienności Słowem Życia; to jest wybranym wersetem z Pisma Świętego i rozważanym we własnym sercu.

Drugi etap to czas budowania Domów i struktur naszej Wspólnoty w Polsce. Etapem trwającym w tej chwili jest przyjęcie charyzmatów Ducha Świętego, w którym jakbyśmy na nowo odkryli i głębiej poznali nasz własny charyzmat „Krew Chrystusa”. Nasza Wspólnota nie jest Wspólnotą charyzmatyczną, ale Duch Święty udziela charyzmatów wszystkim dla budowania Wspólnot i Kościoła.

Do Wspólnoty można należeć indywidualnie lub modlić się w grupie. Każdy chrześcijanin może zapisać się do Wspólnoty Krwi Chrystusa i uczestniczyć indywidualnie w tej duchowej rodzinie. Nie jest wtedy zobowiązany do udziału w spotkaniach, ale jest zobowiązany do ogólnej gotowości życia według duchowości Krwi Chrystusa.

Wspólnota modlitwy to grupa osób mieszkających blisko siebie, którzy spotykają się na przykład co tydzień w domu jednego z członków na wspólnej modlitwie. Obecność Jezusa wśród nich czyni mieszkanie Domem Bożym i uświęca życie sąsiedzkie. Członkowie wspólnoty modlitwy którzy pragną dodatkowo angażować się w apostolstwie Kościoła mogą prosić o przyjęcie do Wspólnoty Misyjnej Krwi Chrystusa. Apostolstwo każdego chrześcijanina zaczyna się we własnej rodzinie, na miejscu pracy, szkole, we własnej parafii. Przykład życia: radość i pokój serca są najwymowniejszym głoszeniem Ewangelii Chrystusa. Nasze apostolstwo możemy realizować poprzez pomoc Chrystusowi. Chrystus także dzisiaj potrzebuje pomocników: ludzi, którzy poświęcają czas, siły, talenty, wyobraźnię, radość i cierpienie dla niesienia światu Bożej miłości. Pomoc wzajemną, Misjonarzom, potrzebującym i pomoc ludziom dobrej woli. Centrum naszego Ruchu znajduje się przy Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, jest tam także intronizowana Relikwia Krwi Chrystusa z Golgoty.

Osoby zainteresowane naszą Wspólnotą zapraszamy na spotkanie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie ……. – gdzie trwamy we wspólnej modlitwie, a potem o godzinie …… Msza Święta w intencji Wspólnoty.

Misjonarze Krwi Chrystusa działają w Polsce od 1980 roku. Powstał przy nich ruch świeckich – „Wspólnota Krwi Chrystusa”. Założycielem jest św. Kasper del Bufalo – Apostoł Przenajdroższej Krwi. Wszyscy wspólnie starają się o odnowę Kościoła przez życie według Ewangelii, a szczególnie przez formację duchową i służbę charytatywną. Do Wspólnoty Krwi Chrystusa może należeć każdy, nikt nie jest za stary, ani za chory, aby się nawrócić, by dać swój wkład, by ofiarować chociaż kropelkę z własnego serca, razem z Krwią Chrystusa, dla przemiany i ratowania naszych bliźnich, naszego Kościoła, naszego świata. Wspólnota skupia wszystkie stany: mężczyzn, kobiety, młodzież i dzieci.

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA 

przy kościele p.w. św. Dominika w Turobinie 

 

TUROBIN GRUPA I
1. Ostajska Zofia
2. Pytre Roma
3. Cichecka Danuta
4. Mączka Teresa
5. Morawska Honorata
6. Bańka Stanisława
7. Antończak Teresa
GRUPA OLSZANKA X
1. Bida Marianna
2. Lewczyk Krystyna
3. Jarmuł Teresa
4. Harasim Marta
5. Biernat Bogumiła
6. Kowalska Maria
7. Łukasik Krystyna
TUROBIN GRUPA II
1. Pudło Agnieszka
2. Skiba Dorota
3. Małek Teresa
4. Mróż Anna
5. Rostek Danuta
6. Góra Anna
7. Chmielewska Renata
ZAGROBLE GRUPA XI
1. Szafraniec Krstyna
2. Harasim Jolanta
3. Nastaj Barbara
4. Skiba Grażyna
5. Biziorek Teresa
6. Zdybel Barbara
7. Gospodaryk Maria
TUROBIN GRUPA III – koło młodzieżowe
1. Pudło Natalia
2. Kulesza Julianna
3. Saj Milena
4. Skiba Agata
5. Skiba Edyta
6. Źrodowska Weronika
7. Kwiatkowska Ewa
ŻABNO GRUPA XII
1. Krasoń Barbara
2. Krawczyk Teresa
3. Łoś Danuta
4. Podkościelna Agnieszka
5. Podgórska Teresa
6. Bober Krystyna
7. Tomaszek Krystyna
TUROBIN GRUPA IV
1. Krzysiak Maria
2. Fiut Stefania
3. Magier Danuta
4. Poleszak Longina
5. Gałka Teresa
6. Gadzińska Teresa
7. Bartnicka Zofia
TARNAWA DUŻA XIII
1. Kuźma Teresa
2. Podkościelna Celina
3. Majkut Jolanta
4. Harasim Barbara
5. Ligaj Eugenia
6. Liwak Anna
7. Godula Teresa
TUROBIN GRUPA V
1. Gałda Jadwiga
2. Rzepka Urszula
3. Cieśla Zofia
4. Pizoń Marianna
5. Żyśko Grażyna
6. Paś Zofia
7. Tylus Marianna
TARNAWA DUŻA GRUPA XIV
1. Skiba Krystyna
2. Misztal Maria
3. Fiut Józefa
4. Urbala Wanda
5. Typińska Joanna
6. Dropek Irena
7. Bąk Krystyna
OLSZANKA GRUPA VI
1. Skiba Barbara
2. Radej Danuta
3. Radej Emilia
4. Skiba Emilia
5. Snopek Zofia
6. Albiniak Alfreda
7. Dziewa Bogumiła
ELIZÓWKA GRUPA XV
1. Tokarz Kazimiera
2. Boś Teodora
3. Sowa Emilia
4. Zajdel Krystyna
5. Kruk Elżbieta
6. Krawczyk Danuta
7. Zielonka Bogusława
ROKITÓW GRUPA VII
1. Błaszczak Kazimiera
2. Łebkowska Marianna
3. Górna Dorota
4. Szafraniec Ewa
5. Podkościelna Anna
6. Skiba Zofia
7. Białek Bożena
HUTA TUROBIŃSKA GRUPA XVI
1. Dzwolak Jolanta
2. Kowalik Bożena
3. Kufel Elżbieta
4. Łukaszczyk Małgorzata
5. Magdzierz Krystyna
6. Rożek Bożena
7. Stanicka Barbara
TUROBIN GRUPA VIII
1. Zajglic Maria
2. Goleniak Katarzyna
3. Bida Bogumiła
4. Puławska Krystyna
5. Fiut Barbara
6. Wituch Krystyna
7. Dropek Krystyna
TUROBIN GRUPA XVII
1. Rutkowska Zofia
2. Jachymek Celina
3. Wrzyszcz Maria
4. Snopek Emilia
5. Sowa Grażyna
6. Turczyńska Alina
7. Rycerz Regina
PRZEDMIEŚCIE GRUPA IX
1. Sulowska Maria
2. Kolano Helena
3. Kolano Alina
4. Kolano Zofia
5. Zawiślak Czesława
6. Skiba Teresa
7. Bąk Leokadia
KOŁO MĘSKIE GRUPA XVIII
1. Polki Krzysztof
2. Romański Adam
3. Białek Wiesław
4. Snopek Andrzej
5. Ładziak Kazimierz
6. Mączka Józef
7. Kulesza Tomasz