CZCICIELE M. B.

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w III piątek miesiąca pół godziny przed mszą św. wieczorną

Czciciele Miłosierdzia Bożego

Celem wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie i swoich bliskich oraz całego świata poprzez:

Szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;
Odmawianie modlitwy „Koronki do Miłosierdzia Bożego”;
Propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego;
Pełnienie dzieł miłosierdzia, których przejawem są pomoc biednym i potrzebującym;
Troskę i modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne w szczególności do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego;
Modlitewne wspieranie wspólnoty.

Środki:
Modlitwa – „Koronka”, Godzinki o Miłosiernym Zbawicielu, Godzina Święta, Nowenna, Msza Święta oraz Komunia Święta
Słowo – głosić prawdę o Miłosierdziu Bożym
Czyn – dostrzegać potrzebujących materialnie i duchowo, w miarę możliwości spieszyć im z właściwą pomocą we własnym zakresie lub poprzez wspólnotę

Zobowiązania:
Starać się o szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego
Ufać Miłosierdziu Bożemu
Głosić na wszelki możliwy sposób Miłosierdzie Boże
Posiadać i czcić w swoim domu wizerunek Jezusa Miłosiernego
Każdego dnia spełniać jeden dobry uczynek (czyn, słowo lub modlitwę)
Raz w miesiącu w miarę możliwości uczestniczyć w adoracji Jezusa Eucharystycznego

Uczynki Miłosierdzia:
Upominać grzesznych.
Pouczać nieumiejętnych.
Dobrze radzić wątpiącym.
Pocieszać strapionych.
Cierpliwie znosić krzywdy.
Chętnie darować urazy.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Na dużych paciorkach (1 raz)

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na małych paciorkach (10 razy)

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Na zakończenie (3 razy)

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002