CHRZEST ŚWIĘTY

Sakrament chrztu św. udzielany jest w każdą DRUGĄ i CZWARTĄ niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10:00

KANCELARIA

 Około jednego tygodnia przed planowanym chrztem dziecka rodzice zgłaszają się do kancelarii i przynoszą następujące dokumenty:

–  skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

–  dowody osobiste,

– informacje o danych personalnych rodziców chrzestnych.

 Wymagania stawiane rodzicom chrzestnym:

–         przyjęty sakrament bierzmowania,

–         prowadzenie życia prawdziwie chrześcijańskiego,

–         przystąpienie do sakramentu pokuty,

–         (w przypadku osób z poza tutejszej parafii wymagane jest odpowiednie zaświadczenie wystawione przez parafię, do której aktualnie dana osoba przynależy).