GUZÓWKA

Guzówka 

Guzówka,7 km, kaplica dojazdowa – murowana – pw. św. Maksymiliana Kolbe (z 1996 r.)