HUTA TUROBIŃSKA

Huta Turobińska 

Huta Turobińska,10 km, kaplica dojazdowa – murowana – pw. św. Anny (z 1983 r.)