• III Niedziela Wielkanocy – Ogłoszenia Duszpasterskie

  Od dzisiaj na czas epidemii w Turobinie Msze św. niedzielne będą odprawiane: godz. 8.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 16.00. Zapraszamy na dodatkowe Msze św. godz. 11.00 i 1200. Wewnętrzu kościoła może być 40 osób na każdej Mszy św; przed kościele – są włączone głośniki. Od Wielkanocy niedzielne Msze w kaplicach: Huta godz. 8.00, Tarnawa godz. 9.00, Guzówka 10.00. Dzisiejsza taca na Seminarium Duchowne w Lublinie – ostatnia niedziela miesiąca. – rozpoczyna się XII Tydzień Biblijny. – godz. 9.00 – konferencja dla narzeczonych z Doradcą Życia Rodzinnego. – godz. 9.30 – różaniec do Krwi Chrystusa i wymiana tajemnic różańcowych. 2. W tygodniu wypada: – I piątek miesiąca – zaczynają się nabożeństwa…

 • BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

  („Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350) Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.  Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co…

 • PLAN ADORACJI

  Rok 2020 WIELKI TYDZIEŃ   Niedziela Palmowa i Św. Triduum Paschalne NIEDZIELA PALMOWA, czyli MĘKI PAŃSKIEJ Msze św.: g.8.00, g.10.00, g.16.00. WIELKI   CZWARTEK     – g.18.00  –  Msza św. Wieczerzy Pańskiej  WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ    Kaplice – g.15.00 Liturgia na cześć Męki Pańskiej Turobin – g.17.30 – Droga Krzyżowa w kościele parafialnym   – g.18.00 Liturgia na cześć Męki Pańskiej Adoracja przy Bożym grobie – Kółka Różańcowe i mieszkańcy   Godz. Miejscowość 20.00 Huta i Tokary 21.00 Tarnawa Duża i Kol.TD 22.00 Guzówka i Kol.Guzówka 23.00 Elizówka i Podłącze 24.00 Olszanka     Godzina Miejscowość 1.00 Przedmieście 2.00 Rokitów 3.00 Tarnawa Mała 4.00 Zagroble 5.00 Załawcze 6.00 Żabno i Kol.Żabno WIELKA…

 • Niedziela Palmowa – Ogłoszenia Duszpasterskie

  Z racji zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, do odwołania – obowiązuje dyspensa ks. Arcybiskupa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach należy zorganizować spowiedzi parafialne. Zarządzenie władz państwowych, mówią, że na każdej Mszy św. może być najwyżej 5 osób – obowiązuje do Wielkiej Soboty 11. 04. 2020 r. Od niedzieli 12 kwietnia – tj. od Wielkanocy – władze państwowe pozwoliły, że na Mszy św. może być 50 osób. Mimo epidemii dzisiaj rozpoczynamy Wielki Tydzień, ustanowiony w celu przeżycia przez Kościół Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa; – poświęcenie palm na każdej Mszy św. Z racji epidemii – nie ma konkursu palm i Drogi Krzyżowej ulicami Turobina. Od W.…

 • KOMUNIKAT Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

  Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie. Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że: • prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie[1]; • w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej…